Kuulet ikkunan
avautuvan uudestaan.
Valot sammuivat.